Son dakika: Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Değişti, kıdem tazminatı…

 Son dakika: Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Değişti, kıdem tazminatı…

Çalışma hayatının taraflarınca gerek mevzuat değişiklikleri, gerekse çalışma hayatını yakından ilgilendiren parametrelerdeki değişiklikleri takip etmek büyük ehemmiyet taşıyor.

Milliyet’ten Cem Kılıç’ın yazısı:

Patron açısından bilhassa idari para cezası yahut başka hukuksal yaptırımlar ile karşı karşıya kalmamak için kıymetli olan bu değişiklikler personel bakımından da haklarını bilmek ve korumak açısından ön plana çıkıyor. Bugünkü yazımda son devirde çalışma hayatı açısından değerli olan yeni düzenlemeler ile değişen parametreleri ele alacağım.

1) SALGIN TEŞVİKLERİNDEN HANGİLERİ SONA ERDİ?

Koronavirüs salgını nedeniyle hayata geçirilen ve 30 Haziran 2021 tarihi prestijiyle sona eren olan uygulama ve teşvikler şu halde: Kolaylaştırılmış kısa çalışma uygulaması, Fesih yasağı, İşverence tek taraflı uygulanan fiyatsız müsaade ve fiyatsız müsaade nakdi fiyat takviyesi, 7252 sayılı olağanlaşma teşviki, 17256 sayılı istihdama dönüş teşviki, 27256 sayılı ek istihdam teşviki.

2) PRİM DAYANAĞI VE İSTİHDAM KAİDESİ

Salgın sonrası geçilen olağanlaşma devriyle birlikte sona erdirilen uygulamalar ortasında koronavirüsün çalışma hayatı üzerindeki tesirlerini azaltmak üzere, 4447 sayılı kanunun süreksiz 27 ve 28’inci unsurları kapsamında sağlanan 17256 ve 27256 sayılı prim dayanakları de bulunuyor.

Kelam konusu dayanaklardan yararlanan patronların, takviyeden yararlandıkları sigortalıların yarısı kadar emekçiyi, ilgili hususların uygulama mühletinin sona ermesinden itibaren, dayanaktan yararlandığı ortalama müddet kadar fiilen çalıştırması gerekiyor.

SGK ve İŞKUR ortasındaki görüşmeler sonucunda, birtakım işten çıkış hallerinde 17256 ve 27256 teşvikinden yararlanan sigortalılar için öngörülen istihdam zaruriliği kapsamında patronlara sağlanan takviye fiyatlarının iptal edilmeyeceği açıklandı.

Buna nazaran, iş mukavelesinin aşağıda sayılan işten çıkış kodlarıyla feshedilmesi nedeniyle patronun takviye sonrası istihdam zorunluluğunu sağlayamaması halinde, yararlanılan prim takviyeleri gecikme cezası ve gecikme artırımı ile birlikte geri alınacak:

Deneme müddetli iş kontratının işverence feshi, Bilinmeyen periyodik iş kontratının patron tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi, Muhakkak müddetli iş mukavelesinin sona ermesi, Toplu personel çıkarma, İş yerinin kapanması, Mevsim bitimi, Kampanya bitimi, Öteki nedenler, Emekçi tarafından patronun ahlak ve iyiniyet kurallarına alışılmamış davranış nedeni ile fesih, İş yerinin bölümü, işin yahut iş yerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih.

3) KIDEM TAZMİNATI TAVANI YÜKSELDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Mali ve Toplumsal Haklar Genelgesine (Sıra No:7) nazaran, 1 Temmuz ila 31 Aralık 2021 tarihleri ortasında geçerli olan kıdem tazminatı tavanı meblağı 8284.51 TL oldu.

4) ÇOCUK YARDIMI VERGİ İSTİSNASI DEĞİŞTİ

1 Temmuz ile 31 Aralık 2021 devrinde geçerli olmak üzere, çocuk artırımı / yardımı ödemelerinin aylık gelir vergisi istisna meblağları şu formda belirlendi:

– 6 yaş üzeri çocuklar için 250 x 0.179797 = 44.95 TL

– 0 – 6 yaş ortası çocuklar için 500 x 0.179797 = 89.90 TL

5) SALGIN NEDENİYLE ÖDEMESİ ERTELENEN PRİM NE OLDU?

Toplumsal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya nazaran, koronavirüs salgını nedeniyle zorlayan sebep gerekçesiyle aşağıda belirtilen sigortalılar için yapılan prim ertelemesi 26.06.2021 tarihi prestijiyle sona erdirildi.

– 22/3/2020 tarihi ile zorlayan sebep devrinin sonuna kadar 65 yaşını doldurmuş olanlar (herhangi bir talebe bağlı olmaksızın).

– Kronik rahatsızlığını sıhhat kuruluşlarından alınacak muteber evraklarla ispat edenler (başvuru yapmaları durumunda).

Bu manada, 22.03.2020 tarihinden itibaren zorlayıcı sebep nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunan gerçek kişi patronların ya da sigortalıların zorlayan sebep halleri 26.06.2021 tarihi prestijiyle sona erdirilmiş olduğundan; kelam konusu bireyler için ertelenen prim borçlarının 26.07.2021 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.

6) MÜDDETİ DIŞINDA VERİLEN DOKÜMANA AÇIKLAMA VAR

Patronlar tarafından yasal mühleti içinde bildirilmeyen aylık prim ve hizmet dokümanları / muhtasar ve prim hizmet beyannameleri “B-Yasal müddeti dışında verilen belgeler” kodu seçilerek sisteme girilmekteydi.

Fakat, yasal müddeti dışında verilen dokümanların yahut beyannamelerin toplumsal güvenlik merkezince denetimi etabında bu dokümanların hangi nitelikte, hangi sebepten ötürü verildiğinin bilinememesi nedeniyle süreçlerin sonuçlandırılması etabında vakit kaybı ortaya çıkmaktaydı.

Bu nedenle, SGK tarafından yapılan düzenlemeyle “B-Yasal müddeti dışında verilen belgeler” kodu ile yapılan doküman girişlerinde patronların açıklama ekleyebilecekleri alan eklendi.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın