Borç yapılandırma düzenlemesi Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi

 Borç yapılandırma düzenlemesi Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi

Milyonlarca borçlu için yeni bir yapılandırma imkanı getiren yasa, Meclis’te kabul edilmesinin akabinde Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylelikle koronavirüsten ötürü ekonomik manada zahmetli bir süreçten geçen milyonlarca vatandaş vergi borçlarını, gecikme faizlerini idari para cezalarını ve KYK borçlarının yapılandırabilecek.

BİRİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİ EYLÜL SONUNA KADAR

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Kimi Alacakların Yine Yapılandırılması ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Ait Kanun ile birlikte 30 Nisan 2021 ve öncesinde beyana dayanan vergilerde verilmesi gereken beyannamelerin vergi, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme cezaları, 2021 yılı için 30 Nisan 2021 tarihine kadar tahakkuk eden vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, gecikme cezaları, idari para cezaları, SGK tarafından tahakkuk ettiği halde ödenmemiş, sigorta primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezaları belediyelerin amme alacakları borç yapılandırma kapsamında yer alıyor. Yapılandırma için için 31 Ağustos’a kadar müracaat yapılması gerekecek. Birinci taksit ödemeleri ise eylül sonuna kadar yapılacak.

MATRAH ARTIRIMINA DA GİDİLDİ

Düzenleme, 2016-2020 yılları ortası için matrah artırımı da getirdi. Matrah artırımında bulunan mükelleflerin 2021 yılına devreden ziyanlarının yüzde 50’si silinecek. Dava safhasındaki katılaşmamış amme alacakları da yapılandırılacak.

BELEDİYE BORÇLARI DA YAPILANDIRILABİLECEK

Borç yapılandırma ile belediyelerin su, atık su, katı atık fiyatları üzere aldığı kimi hisseler ile büyükşehir belediyelerinin katı atık fiyatları ile su ve kanalizasyon yönetimlerinin su ve atık su bedeli alacakları yapılandırılacak.

MTV DE YAPILANDIRILABİLİYOR

Yeniden motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ait idari para cezaları ile geçiş fiyatının en az yüzde 10’unun ödenmesi kuralıyla taksit ödeme mühletince fenni muayene müsaadesi verilecek.

Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve öbür kredi borçlarını vaktinde ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen bireylerin ve kredi müşterilerinin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde geçmiş ödeme performanslarına ait olumsuz kayıtları, yapılan düzenlemeyle dikkate alınmayacak.

KYK BORÇLARI DA YAPILANDIRMA KAPSAMINDA

KYK borçları da bu süreçte yapılandırma kapsamında olacak. Yapılandırmadan faydalananlar ödemelerini 6, 9, 12, 18 aylık taksitler biçiminde ödeyebilecekler.

BİRTAKIM CEZALAR KAPSAM DIŞINDA TUTULDU

Öncelikle borç yapılandırma sürecinde düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları, koronavirüs ile uğraş kapsamında verilen para cezaları ile tütün ve tütün mamulleri kullanımından kaynaklanan para cezaları kapsam dışında kalacak.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın