Selam olsun Al bayraktan Gök bayrağa

 Selam olsun Al bayraktan Gök bayrağa

Milli Merkez’den Çin Büyük elçiliğine Siyah Çelenk

Türklerin ata toprakları Doğu Türkistan’da, varlıklarını Türklük bilinciyle yaşatmaya ve sürdürmeye kararlı Doğu Türkistan ’lı soydaşlarımıza Çin yönetimi uzun bir süredir asimilasyon amaçlı sistematik baskı ve şiddet uygulamaktadır.

Bizler tarihi boyunca barışı savaştan üstün tutan Yüce Türk ulusunun çocukları olarak her zaman ve her yerde zulmün karşısında yer alıp mazlumdan yana zalime karşı durduk. Türk Milli Merkezi-Düşünce Topluluğu olarak burada Doğu Türkistan’lı kardeşlerimizin yanında inançla ve kararlılıkla yer aldığımızı göstermek ve Çin yönetimini protesto etmek için toplandık.

Bugün dünyanın pek çok ülkesinde Türklere karşı uygulanan sindirme ve asimile etme çalışmalarının sistematik şekilde sürdürüldüğü, dilleri, dinleri, inançları ve gelenekleri yok edilerek köksüz halklar yaratmaya ve onları başka kimliklere devşirmeye çalışan bir politik anlayışla karşı karşıyayız.

Çin’de yaşanan baskının ve şiddetin, masum halka uygulanan ve temel insan hakkı olan din ve vicdan özgürlüklerini ihlal eden bu amansız zulmün, tarih boyunca komşuluk ettiğimiz Çin halkı başta olmak üzere tüm dünyada insanların vicdanlarında yer bulması ve duyarlılık yaratmasını istiyoruz.

Barışa ihtiyacın daha çok arttığı dünyamızda bu tür hareket ve anlayışların hür vicdanlarca onaylanması mümkün değildir… Bu zulme karşı dünyanın her yerinde yaşayan Türklerin sergilediği sabrın da bir sonu vardır. İnsan hakları ve özgürlükleri çerçevesinde başta inanç ve yaşam özgürlüğü olmak üzere dilde, dinde ve kimlikte yapılmaya kalkışan bu etnik temizliğe son verilerek saygı ve hoşgörü çerçevesinde yaşamalarının güvence altına alınması konusunda; Çin yönetimini uyarıyoruz.

Çin devletinin ve yönetiminin dünyanın gözü önünde yaşanan bu zulme son vermesini, bunun için özgür dünyanın, insan hakları savunucularının, sivil toplum örgütlerinin ve özellikle de T.C. Hükumetinin gereğini yapmasını arzu ve talep ediyoruz.

Sistematik şiddet ve baskılarını zulme dönüştüren Çin Yönetimini bir kez daha lanetliyor, mazlumlar sırf Türk oldukları için sessiz kalanları kınıyor, Türk inanç ve bilincinin sağlam ve tartışılmaz varlığıyla Doğu Türkistan halkının yanında olduğumuzu, bir kez daha haykırıyoruz.
Doğu Türkistan’a selam olsun… Tanrı Türkü Korusun… Ne mutlu Türküm diyene…

Cin'in Sincan Uygur ozerk bolgesindeki Muslumanlara yonelik saldirilari Baskent'te protesto eden Turk Milli Merkezi Dusunce Toplulugu, Cin Buyukelciligi'ne siyah celenk birakti.

Cin’in Sincan Uygur ozerk bolgesindeki Muslumanlara yonelik saldirilari Baskent’te protesto eden Turk Milli Merkezi Dusunce Toplulugu, Cin Buyukelciligi’ne siyah celenk birakti.

Cin'in Sincan Uygur ozerk bolgesindeki Muslumanlara yonelik saldirilari Baskent'te protesto eden Turk Milli Merkezi Dusunce Toplulugu, Cin Buyukelciligi'ne siyah celenk birakti.

Cin’in Sincan Uygur ozerk bolgesindeki Muslumanlara yonelik saldirilari Baskent’te protesto eden Turk Milli Merkezi Dusunce Toplulugu, Cin Buyukelciligi’ne siyah celenk birakti.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın