ÇANAKKALE SAVAŞI’NDA BAŞKUMANDAN

18.03.2015
24
Okuma Süresi: 4 dakika
A+
A-

Öğrenmek üzere yapılmış bir okumanın neticesinde bilgiyi yaymak ve hatırlatmak adına yazılmış bir yazıdır.
Çanakkale Zaferimiz bir daha kutlu olsun. Yaradan bizi her daim muzaffer eylesin inşallah.
Çanakkale Muharebeleri:
Çanakkale’de yapılan savaş 2 aşamada gerçekleşmiştir. İlk aşama 3 Kasım 1914 ile 18 Mart 1915 arasını kapsamaktadır. Donanma ile kara topçusu arasındaki savaş zaferimiz ile sona ermiştir. 2. aşama ise kara savaşıdır. 25 Nisan 1915 ile 9 0cak 1916 arasında gerçekleşmiştir. Mustafa Kemal bu aşamada öne çıkmıştır. Kara savaşı da zaferimiz ile sonuçlanmıştır.

Savaşın Başkumandanı Kimdir?
Osmanlı padişahlarının aynı zamanda ordunun başındaki kişi olarak tanımlanması dolayısıyla Mehmet Reşad, Çanakkale’de savaşan ordunun başkumandanıdır. Çanakkale Zaferi’nden sonra kendisine meşihat fetvasıyla gazilik unvanı dahi verilmiştir.

Sultan Mehmet Reşat için Çanakkale demek, birlik demektir. Çanakkale’de ortaya çıkan birlik ve beraberlik ruhunu, o dönemde sıkıntılı günler yaşayan Suriye ve Filistin’in, önemli gazeteci ve din adamlarına örnek olarak göstermiştir. Çanakkale Cephesi’ni ziyaret etmek için Ekim 1915’de İstanbul’a gelen Suriye ve Filistin heyetine “Çanakkale’ye gitmek istiyor musunuz” diye sorar. “Evet, gideceğiz” cevabını veren heyete, “O halde gidiniz, sizin oraya muvasalatınızda ahvâlin daha ziyâde kesb-i sükûn edeceği me’mûldür.” cevabını vermiştir.

Çanakkale Zaferi için bir gazel de yazmıştır. Bu gazel, neşîde-i hümayun ve şiir-i hümâyun nitelendirmesiyle ve Padişahın İstihkâm Bahçesi’ni Şahane Ziyaretlerinin fotoğrafları eşliğinde Harp Mecmuası’nda başlıksız olarak yayımlanmıştır.

“Savlet etmişti Çanakkale’ye bahr u berden
Ehl-i İslâm’ın iki hasm-ı kavîsi birden
Lâkin imdâd-ı ilâhî yetişip ordumuza
Oldu her bir neferi kal‘a-i pûlad-beden
Asker evladlarımın pîş-geh-i azminde
Aczini eyledi idrâk nihâyet düşmen
Kadr ü haysiyeti pâ-mâl olarak etti firâr
Kalb-i İslâm’a nüfûz eylemeye gelmiş iken
Kapanıp secde-i şükrâna Reşâd eyle duâ
Mülk-i İslâm’ı Hudâ eyleye dâim me’men”

“Müslümanların güçlü iki düşmanı birleşerek denizden ve karadan Çanakkale’ye saldırmıştı. Fakat Allah’ın yardımı ordumuza yetişti ve askerlerimiz çelik bedenli birer kale oldu. En sonunda, asker evlatlarımın azmi karşısında düşman acizliğini anladı. (Düşman askeri) İslam’ın kalbini (İstanbul’u) ele geçirmeye gelmişken şerefini ayaklar altına alarak kaçtı. Reşad! Şükür secdesine kapan ve Allah’ın İslam ülkelerini daima güvenli kılması için dua et.”

KAYNAK:
KİTAP:
Çanakkale Muharebelerİ’nİn İdaresİ Komutanlar ve Stratejiler
MAKALE:
1. Mustafa BUDAK, “Çanakkale Muharebeleri’ni İstanbul’dan İdare Edenler”
2.Ömer ÇAKIR, “Başkumandan Sultan V. Mehmed Reşâd’ın Penceresinden Çanakkale Muharebeleri”

Savaşın asıl etkili kumandanı Enver Paşa’dır. Çanakkale Savaşı’nda BAŞKUMANDAN VEKİLİ sıfatını kullanmıştır. Siyasi ve askeri kararları bu sıfat ile almıştır.

Aylin Coşkun 18 mart 2015

Bir önceki yazımız olan SURİYE’DE TÜRK VARLIĞI- SURİYE TÜRKLERİ başlıklı makalemizde Suriye, SURİYE TÜRKLERİ ve tuna altay hakkında bilgiler verilmektedir.

REKLAM ALANI
Yazarın Son Yazıları
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.