TYT 2021 soru ve konu dağılımı nasıl? Hangi konudan kaç soru çıkacak? Türkçe, Matematik, Sosyal ve Fen kaç soru var?

 TYT 2021 soru ve konu dağılımı nasıl? Hangi konudan kaç soru çıkacak? Türkçe, Matematik, Sosyal ve Fen kaç soru var?

YKS imtihanına az günler akala hangi husustan kaç soru çıkacak merak edildi. Sizler için bahis dağılımlarını araştırdık. Türkçe’den 40, Matematik’ten 40 ve Toplumsal bilimler, fen bilimlerinden 20’şer soru çıkacaktır.

2021 TYT NE VAKİT?

TYT imtihanı 26 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10:15 ‘de yapılacaktır.

2021 TYT HANGİ KISIMDAN KAÇ SORU ÇIKACAK?

Türkçe’de 40 soru çıkacak.

Toplumsal Bilimler’de 20 soru çıkacak.

Matematikte 40 soru çıkacak.

Fen Bilimlerinde 20 soru çıkacak.

2021 TYT SORU VE MEVZU DAĞILIMI

TÜRKÇE BAHİSLERİ

– Sözcükte Mana

– Cümlede Mana

– Paragrafta Mana

– Ses Bilgisi

– Yazım Kuralları

– Noktalama İşaretleri

– Sözcükte Yapı

– İsimler (Adlar)

– Sıfatlar (Ön Adlar)

– Zamirler (Adıllar)

– Zarflar (Belirteç)

– Edat, Bağlaç, Ünlem

– Fiiler (Eylemler)

– Ek Fiil

– Fiilimsi

– Fiilde Çatı

– Cümle Ögeleri

– Cümle Cinsleri

– Anlatım Bozuklukları

Matematik Bahisleri:

– Sayı Kümeleri ve Çeşitleri

– Bölme-Bölünebilme

– Ebob-Ekok

– Rasyonel Sayılar

– Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler

– Mutlak Bedel

– Üslü Tabirler

– Esaslı Sözler

– Çarpanlara Ayırma

– Oran – Orantı

– Denklem Çözme

– Sayı – Kesir Sorunları

– Yaş Sorunları

– Hareket Sorunları

– Karışım Sorunları

– Yüzde-Faiz Sorunları

– Tablo-Grafik Sorunları

– Rutin Olmayan Sorunlar

– Bilgi

– Mantık

– Kümeler

– İşlevler

– Polinomlar

– 2. Dereceden Denklemler

– Karmaşık Sayılar

– Permütasyon

– Kombinasyon

– Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı

– Mümkünlük

Geometri Bahisleri:

– Doğruda Açılar

– Üçgende Açılar

– Açı-Kenar Bağıntıları

– Eşlik

– Benzerlik

– Açıortay

– Kenarortay

– İkizkenar-Eşkenar Üçgen

– Dik Üçgen

– Üçgende Alan

– Çokgenler

– Dörtgenler

– Yamuk

– Paralelkenar

– Eşkenar Dörtgen

– Dikdörtgen

– Kare

– Deltoid

– Noktanın ve Doğrunun Analitiği

– Çemberde Açı ve Uzunluk

– Dairenin Etrafı ve Alanı

– Dik Prizma

– Dik Piramit

Fizik Mevzuları:

– Elektrostatik

– Mıknatıs

– Elektrik Akımı

– İş ve Güç

– Kütle Merkezi

– Dinamik

– Doğrusal Hareket – Bağıl Hareket

– Sıvıların Kaldırma Unsuru

– Kolay Makine

– Basınç

– Ses

– Optik

– Isı Ve Sıcaklık

– Unsur Ve Özellikleri

– Kuvvetler

– Fiziğin Tabiatı

Kimya Bahisleri:

– Kimya Bilimi

– Atom ve Periyodik Sistem

– Kimyasal Çeşitler Ortası Etkileşimler

– Unsurun Hâlleri

– Tabiat ve Kimya

– Kimyanın Temel Kanunları

– Mol Kavramı

– Kimyasal Yansıma Denklemleri

– Kimyasal Hesaplamalar

– Karışımlar

– Karışımların Ayrılması

– Asitler, Bazlar, Tuzlar

– Kimya Her Yerde

Biyoloji Mevzuları:

– Biyoloji Bilimi

– Temel Bileşenler

– Hücrenin Yapısı

– Hücre Zarından Husus Alışverişi

– Sitoplazma ve Çekirdek

– Canlıların Sınıfl andırılması

– Hücre Bölünmeleri

– Üreme Çeşitleri

– Kalıtım

– Ekosistem Ekolojisi

Tarih Hususları:

– Tarih Bilimine Giriş

– Birinci Çağ Medeniyetleri

– İslamiyet Öncesi Türk Devletleri

– İslam Tarihi ve Uygarlığı

– Türk-İslam Devletleri

– Türkiye Tarihi

– Beylikten Devlete

– Dünya Gücü Osmanlı Devleti

– Arayış Yılları

– Yeniçağ Avrupası

– 18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi

– Yakınçağ Avrupası

– En Uzun Yüzyıl

– Osmanlı Kültür ve Medeniyeti

– 1881’den 1919’a Mustafa Kemal

– 20. Yüzyıl Başlarında Dünya

– Dünya Savaşı

– TBMM Periyodu

– Kurtuluş Savaşında Cepheler

– Türk İnkılabı

– Atatürkçülük ve Atatürk Unsurları

– Atatürk Periyodu Türk Dış Siyaseti

Coğrafya Mevzuları:

– Tabiat ve İnsan

– Dünya’nın Form ve Hareketleri

– Coğrafik Pozisyon

– Harita Bilgisi

– Atmosfer ve İklim

– Sıcaklık

– Basınç ve Rüzgarlar

– Nemlilik ve Yağış

– İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü

– Türkiye’nin İklimi

– Yerin Şekillenmesi

– İç Kuvvetler

– Dış Kuvvetler

– Su Kaynakları

– Topraklar

– Bitkiler

– Nüfus

– Göç

– Yerleşmeler

– Bölgeler ve Ülkeler

– Doğal Afetler

Din Kültürü Hususları:

– İnanç

– İbadet

– Ahlâk ve Bedeller

– Din, Kültür ve Medeniyet

– Hz. Muhammed (SAV.)

– Vahiy ve Akıl

– İslam ve Bilim/ Anadolu’da İslam

– Kur’an’da Birtakım Kavramlar

– İslam Niyetinde Tasavvufi Yorumlar

– Aktüel Dini Sorunlar

– Dinler

İdeoloji:

– İdeolojiyi Tanıma

– İdeoloji ile Düşünme

– Varlık İdeolojisi

– Bilgi İdeolojisi

– Bilim İdeolojisi

– Ahlak İdeolojisi

– Din İdeolojisi

– Siyaset İdeolojisi

– Sanat İdeolojisi

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın