Emlak borcu olanlar dikkat! Kanun teklifi TBMM’de kabul edildi

 Emlak borcu olanlar dikkat! Kanun teklifi TBMM’de kabul edildi

Düzenleme, icra satışlarında ve süreçlerinde değerli değişiklikler içeriyor. Düzenlemeye nazaran, ticari işletmeler, bütünlük içeriyorlarsa ve bütün olarak olarak satıldığı taktirde daha yüksek gelir elde edilecekse, tek kesim halinde satılacak.

Satışta işletmenin devamlılığı ve iktisada olan katkısı gözetilecek. Bu halde taşınmazın paraya çevrilmesi kararları uygulanacak. Bir bütün olarak satış gerçekleşmezse mal ve haklar farklı ayrı satılacak.

Yeni düzenlemede, icra satışlarında önemli sorun ve mali kayıp oluşturan, eşya ve malın uzun mühlet beklemesinin de önüne geçiliyor. Rehinli malın konkordato projesine nazaran işletme tarafından kullanılması öngörülmüyor yahut değeri düşecek ya da koruması masraflı olacak ise satışına müsaade verilebilecek. Satış gelirinden rehinli alacaklıya rehin bedeli kadar ödeme yapılacak.

Düzenlemeye nazaran, iflas yönetim memurları, uzmanlık bölge heyetleri tarafından oluşturulan iflas yönetim memurları listesinden seçilecek. Bu halde seçilen iflas yönetim memurlarından birinin yeminli mali müşavir yahut özgür muhasebeci mali müşavir, birinin ise hukukçu olması mecburî olacak.

Yasa tasarısı içinde yer alan bir husus de emlak vergisini ilgilendiriyor. Emlak vergisi borcu bulunan mesken ve binaların satışı yapılamayacak.

Emlak Vergisi Kanunu’ndaki değişikliğe nazaran, tapu müdürlükleri, bina ve arazinin dönem ve ferağında tapu ve kadastro harcının matrahında dikkate alınan emlak vergi pahası ile emlak vergisi borcunu ilgili belediyesi tarafından sağlanan sistem üzerinden elektronik ortamda sorgulayacak. Miras, mahkeme kararı, cebri icra, kamulaştırma halleri ile özel kanunlarda öngörülen öbür haller hariç emlak vergisi borcu bulunan bina ve arazinin bölüm ve ferağı yapılmayacak.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın