Kadın gücü için ekonomik destek

 Kadın gücü için ekonomik destek

 

“Kız Kardeşim Hibe Programı” ile 81 vilayetten besin kesiminde faaliyette bulunan 30 teşebbüsçü bayan heyet tarafından belirlendi.  Hibe Programı kapsamında, 29 teşebbüsçü bayana 25 biner TL ve bir teşebbüsçü bayana 40 bin TL heyet özel mükafatı olmak üzere toplamda 765 bin TL’lik iş geliştirme hibe dayanağı sunuldu. İşletme sahibi teşebbüsçü bayanların desteklendiği program ile üretilen eserlerin tanıtılması, görünürlüklerinin artırılması ve sosyo-ekonomik pozisyonlarının güçlenmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. 2019 yılında gerçekleştirilen birinci hibe programında 11 teşebbüsçü bayana hibe dayanağı sunulmuştu. 

Teşebbüsçü bayanların müracaatları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Habitat Derneği, Coca-Cola Türkiye, KAGİDER ve Arya Women’ın yöneticilerinden oluşan heyet tarafından değerlendirildi. 

Pandemiden en çok etkilenen bölüm

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Lideri M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak teşebbüsçü bayanların ülke kalkınmasında taşıdığı büyük ehemmiyetin şuurunda olduklarını belirterek, “Bu vizyonla bayanın her alanda güçlenmesini amaçladık. Bayan girişimcilerin desteklenmesi ve bayan teşebbüsçü sayısının artırılması hedefi ile birçok proje gerçekleştirdik. Bu projelerin içerisinde dikkat çeken projelerden biri Coca-Cola Türkiye ve Habitat Derneği iş birliği ile yürüttüğümüz ‘Kız Kardeşim’ projesi oldu. Kelam konusu proje ile teşebbüsçü bayanlara eğitim ve mentorluk takviyesi veriyoruz. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz hibe programımız ise farklı bir ehemmiyet taşıyor. Yeme-içme kesimi tahminen de pandemi sürecinden en çok etkilenen dallar ortasında. Bu vesile ile hibe dayanak ölçüsünü ve yararlanacak bayanların sayısını iki katına çıkardık” dedi.

Gaye daha çok bayana ulaşmak

Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca ise, teşebbüsçü bayanlara dayanaklarını sürdürmek ve pandeminin getirdiği yükü bir nebze de olsa azaltmak maksadıyla hibe programının ikincisini bu yıl hayata geçirdiklerini vurguladı.

Karaca, “2015 yılında küçük adımlarla başladığımız projemiz, bugün koşar adımlarla, daha çok bayanın hayatına dokunur hale geldi. Kız kardeşlerimizden aldığımız bu güç ve proje paydaşlarımızın dayanağı ile 2021 yılına çok süratli başladık. Yeni iş birlikleri ile Kız Kardeşim Projesi’ni geliştirmeye, erişimini güçlendirmeye çalışıyoruz. Projemizle bugüne kadar 100 bine yakın bayana ulaşmanın memnunluğunu yaşıyoruz. Projeyle 2021 yıl sonuna kadar 250 bin teşebbüsçü bayana ulaşılmayı hedefliyoruz. Yeni iş birlikleri ve hibe programları ile teşebbüsçü bayanları desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

ERKEKLER NEDEN YANIMIZDA OLMALI?

Ülkemizde son yıllarda daha sık gündeme gelen toplumsal cinsiyet eşitliği (TCE) için verilen çaba, dünyanın çeşitli coğrafyalarında on yıllardır sürüyor. Biyolojik cinsiyete bakılmaksızın herkesin hayatın her alanında eşit hak, özgürlük ve fırsatlara sahip olabilmesinin teminatı olan TCE konusundaki farkındalık, Türkiye’de de git gide artıyor. Kadir Has Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Bayan Algısı Araştırması’na (2020) nazaran, ülkemizde her dört bireyden üçü, Türkiye toplumunda bayan ve erkeklerin eşit hak ve imkânlara sahip olmadığını düşünüyor.

Yanındayız Derneği, TCE gayretinin cephelerinden biri olarak, bayan bir liderin (Nur Ger) önderliğinde 40 erkek üyeyle kuruldu. Bugün üyelerin sayısı yaklaşık 100 kişi. Derneğin az sayıdaki bayan üyelerinden biri olarak en sık karşılaştığım sorular “Dernek neden çoğunlukla erkeklerden oluşuyor?” ve “Kadınların davasında erkeklerin işi ne?” oluyor. Bunları yanıtlamak istiyorum.

TCE bir insanlık kıymeti

Öncelikle, TCE; feministlerin hayatları değerine vermiş olduğu uğraşın amaçlarından biri. Lakin günümüzde kadın-erkek, kendisine “eşitlikçi” diyen herkesin savunması gereken bir insanlık bedeli. Bu bilince ulaşılması, yüzlerce yıllık bir sürecin sonucunda mümkün oldu. Şimdi TCE kavramının olmadığı vakitlerde, bayanların hak savaşı birinci feminist dalga ile başladı. Bugün tarihteki üç büyük feminist dalgadan kelam etmekteyiz. Bunlara, teknoloji ihtilali sonrasında bir dördüncünün eklendiği de öne sürülüyor. Feminist niyet tarihinde her yeni dalga bir evvelkini eleştirdi, derinleştirdi, tekrar yorumladı. Birinci iki dalga çoğunlukla Batılı ülkelerde meydana gelirken, üçüncü dalga farklı din, lisan ve ırktan bayanları kapsar hale geldi. Klasik bayan rollerinin reddi ikinci dalganın ana mevzularından biriydi. İş omurundaki “cam tavan” kavramının ortaya çıkışı da tekrar ikinci dalganın kazanımları ortasındaydı. Bu devrin öne çıkan feministlerinden Simone de Beauvoir’ın “Kadın doğulmaz, bayan olunur” cümlesi, toplumsal cinsiyet üretimini en yeterli özetleyen cümledir. Üçüncü dalga ile insan hakları temelli, çok daha kapsayıcı bir uğraş başladı. Bu kapsayıcılık, erkeklerin TCE için ses verdiği “He For She” üzere kıymetli hareketlere taban hazırladı. Bugün bu sebeple, erkekler bayanlara “yanındayız” diyerek omuz veriyor.

Mutluluğa yatırım

Erkekler bayanların yanında saf tutarak, aslında kendi mutluluklarına da yatırım yapıyorlar. Bir klinik psikolog olarak, toplumsal cinsiyet normlarının erkekler üzerindeki olumsuz tesirini şahsen gözlemliyorum. “Erkek ağlamaz”, “Erkek adam meskenine ekmek götürmelidir”, “Erkek ailenin namusundan sorumludur” üzere kalıp yargılar erkekleri kelamda “namus” için katil olmaya, konuta ekmek götüremediğinde intihar etmeye zorluyor. Özetle, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması yalnızca bayanlar değil, erkekler için de hayatı kolaylaştıracak. Bunun için birlikte uğraşa, tüm gücümüzle devam edeceğiz.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın