Ekonomiye ilişkin torba yasa TBMM’de kabul edildi! İşverene asgari ücret desteği bu yıl da devam edecek

 Ekonomiye ilişkin torba yasa TBMM’de kabul edildi! İşverene asgari ücret desteği bu yıl da devam edecek

İktisada ait düzenlemeler içeren Kimi Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Konseyinde kabul edilerek maddeleşti.

GÜVENLİK KORUCULARI

Kanuna nazaran, güvenlik korucularının aylık fiyatlarının, minimum fiyatın altına düşmesi halinde ortadaki fark tazminat olarak ödenecek.

DİŞ PROTEZ TEKNİKERLERİ

Diş protez laboratuvarlarında, diş protez teknisyenleri ve diş protez teknikerlerine ilişkin iş ve süreçlerde yardımcı olmak üzere 31 Aralık 2011 ile 23 Kasım 2015 ortasında Sıhhat ve Ulusal Eğitim Bakanlıkları ortasında düzenlenmiş olan protokol kapsamında eğitim almış olan bireyler, yardımcı işçi olarak çalışabilecek.

Kambiyo mevzuatı uyarınca faaliyet gösterecek firmalara, faaliyet müsaadesi yahut yetki evrakı verilmesi kademesinde hem iştirakçilerin mali gücünün tespiti hem de piyasaya girişlerin denetimi hedefiyle Hazine ve Maliye Bakanlığına fiyat alma yetkisi verilecek.

Fabrikalarda kullanılan oksijen, azot ve argon muhtaçlığını karşılayacak hava ayrıştırma tesislerinin ormanlık alanlarda kurulabilmesine müsaade verme yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığında olacak.

DEPREMZEDELER

2020’de meydana gelen zelzelelerde, binaları ziyan gören vatandaşlar için devletin konut kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülükleri ile ilgili yapılacak iş ve süreçlerde mümkün mağduriyetlerin giderilerek hak kayıplarının kelam konusu olmaması, afetzedelere eşit ölçüde yardım eli uzatılabilmesi ve uygulama birliği sağlanması hedefiyle düzenleme yapılacak.

SIHHAT BAKANLIĞI PROTOKOLLERİ

Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Kurumunda tabip ve eczacı olarak çalışanlara, döner sermayeden ek ödeme yapılacak.

Sıhhat Bakanlığının, götürü bedel üzerinden sıhhat hizmeti sunmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapmasına imkan veren ve müddeti sona eren protokol, daimi düzenlemeye dönüştürülecek.

ÜNİVERSİTELERDE KOOPERATİF ÜYELİKLERİ

Düzenlemeyle Kooperatifler Kanunu’nun, üniversitelerin ortak oldukları kooperatiflerin idare konseylerinde üye bulundurabilme haklarını düzenleyen hususu yürürlükten kaldırılacak. Böylelikle kooperatiflerde üniversitelere yönelik bu özel uygulamadan vazgeçilerek üniversiteler dahil her ortağın idareye seçilme açısından eşit olması amaçlanıyor.

İMAR VE GECEKONDU MEVZUATI

İmar ve Gecekondu Mevzuatına Alışılmamış Yapılara Uygulanacak Kimi Süreçler ve İmar Kanununun Bir Unsurunun Değiştirilmesi Hakkında Kanunun kapsamında yapılan uygulamalarda; genel hizmet alanları için yapılan her türlü terk ve kesintinin, parselasyon planındaki düzenleme paydaşlık hissesi kesintisinden az olması durumunda, evvelki terk ve kesintilerin oranını parselasyon planındaki düzenleme iştirak hissesi oranına tamamlayan fark kadar düzenleme paydaşlık hissesi kesintisi yapılabilecek. Yapılan bu kesinti, tamamlayıcı mahiyette olacak, tekrarlanmış uygulama olarak değerlendirilmeyecek. Lakin toplam kesinti oranı her halükarda yüzde 45’i geçemeyecek.

GÖZALTI MÜDDETLERİYLE İLGİLİ UYGULAMA 1 YIL UZATILACAK

Terörle uğraşın aktif bir biçimde sürdürülmesi emeliyle gözaltı müddetlerinin, kimi cürümlerle ilgili olarak yine düzenlenmesine ve ek gözaltı müddetleri getirilmesine ait kararların uygulaması 31 Temmuz 2021’den itibaren 1 yıl uzatılacak.

REKABET KURUMU

Rekabet Şurası Lideri ve üyeleri, üyeliklerinin sona ermesinden itibaren iki yıl mühletle, vazifeden ayrıldıkları tarihten evvelki iki yıl içinde kanun kapsamındaki soruşturmaların konusu kesimlerde faaliyet gösteren hükmî bireylerde misyon alamayacak ve bu nitelikteki gerçek ve hükmî şahısları kanunun uygulanmasıyla ilgili idari süreçlerde Rekabet Kurumu nezdinde temsil edemeyecek.

Misyondan ayrıldıkları tarihten evvelki iki yıl içinde soruşturmada raportör olarak görevlendirilen meslek işçisi ile bu mühlet içinde soruşturmayı yürüten işçinin nezaretinden sorumlu daire lideri ve ilgili daire lider yardımcısı ile lider yardımcısı, Rekabet Kurumundan ayrılmalarından itibaren iki yıl müddetle, ilgili soruşturmaların konusu olan dallarda faaliyet gösteren hukuksal bireylerde vazife alamayacak.

Ticaret siyaseti tedbirlerinden kaçınmak için kendi beyanlarıyla eşyanın gümrük değerini artırmalarını müteakiben ödenmiş yahut tahakkuk ettirilmiş vergilerin geri verilmesi yahut kaldırılması önlenerek, dünya piyasa fiyatlarından daha düşük fiyatlardan ithal edilen eşyaların nezaret uygulaması kapsamında izlenmesi ve ticaret siyaseti tedbirlerinin etkisizleştirilmesinin önüne geçilmesi sağlanacak.

Detaylar geliyor…

SON SARSINTILAR: Türkiye ve dünyadan son dakika sarsıntılar listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın