Ekonomik düzenlemeler içeren teklif kabul edildi

 Ekonomik düzenlemeler içeren teklif kabul edildi

Ekonomik düzenlemeler içeren teklif kabul edildi.

Kimi Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Konseyi’nde kabul edildi.

Güvenlik Korucuları

Teklif ile güvenlik korucularına ödenecek ek tazminat toplamının 2021 yılının Ocak ayına ait net minimum fiyat meblağının altında kalması halinde ortadaki fark tazminat olarak ödenecek.

Diş protez teknikerleri

31/21/2011 ile 23/11/2015 tarihleri ortasında diş protez labaratuarlarında diş protez teknisyenleri ve teknikerlere ilişkin iş ve süreçlerinde yardımcı olmak üzere Sıhhat Bakanlığı ile Ulusal Eğitim Bakanlığı ortasında düzenlenmiş oylan protokol kapsamında eğitim almış olanlar diş protez labaratuar sahibi ve mesul müdürü olmamak üzere yardımcı işçi olarak çalışabilecekler.

Türk Parasını Muhafaza Kanunu

Hazine ve Maliye Bakanlığı 1567 sayımlı Türk Parasını Değerini Muhafaza Kanunu dayanarak çıkarılan karar, yönetmelik, bildiri ve başka genel ve düzenleyici süreçler uyarınca başvurusu alınacak, düzenlenecek, yahut onaylanacak her türlü müsaade yahut doküman ile Bakanlık tarafından geliştirilen bilgi sistemlerinin sistem kullanıcılarına sunumu kapsamında, her bir müracaat, müsaade, evrak yahut sistem sunumu için bir mali yıl içerisinde altı milyon Türk Lirasını geçmemek üzere yönetmelikle belirlenecek yol ve temeller çerçevesinde fiyat alabilecek.

Depremzedeler

2020 yılında yaşanan sarsıntılarda binası ziyan gören vatandaşların devletin konut kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülükleri ile ilgili yapılacak iş ve süreçlerde mağduriyetlerin giderilerek hak kayıplarını yok edecek, afet zedelere eşit biçimde yararlanması sağlanıyor.

Türkiye İlaç ve tıbbi Aygıt Kurumu’nda vazife yapan tabip ve eczacılara ek ödeme

Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Kurumu’nda misyon yapan hekim ve eczacılara döner sermayeden ek ödeme yapılması öngörülüyor.

Sıhhat Bakanlığı protokolleri

Sıhhat Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, götürü bedel üzerinden kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapmaya ve protokoller üzerinden götürü bedel üzerinden bedel ödemeye yetkilidir.

Terörle uğraş gözaltı müddetleri

Terörle uğraşın aktif bir biçimde yürütülmesi gayesiyle gözaltı müddetlerinin, kimi kabahatlerle ilgili olarak tekrar düzenlenmesine ve ek gözaltı müddetlerinin getirilmesine ait kararların uygulanmasının bir yıl uzatılması amaçlanıyor.

Kamu vazifelilerinin misyondan uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerinin geri alınması, mesleğe ait unvanların kullanılmaması üzere muhtaçlık duyulan bir grup önlemlere ait düzenlemelerin müddetinin bir yıl uzatılması amaçlanmaktadır.

Rekabet Kurumu

Rekabet Konseyi Lider ve üyeleri üyeliklerinin sona ermesinden iki yıl müddetle, misyondan ayrıldıkları tarihten evvelki iki yıl içinde gerçekleştirdikleri soruşturmaların konusu kesimlerde faaliyet gösteren hukukî bireylerde misyon alamaz ve bu nitelikteki gerçek ve hukuksal şahısları ilgili idari süreçlerde Kurum nezdinde temsil edemez.

Soruşturmada raportör olarak görevlendirilen meslek çalışanı, bu mühlet içinde anılan işçinin nezaretinden sorumlu Daire Lideri ve ilgili Daire Lider yardımcısı ile Lider Yardımcısı Kurumdan ayrılmalarından itibaren iki yıl mühletle hukuksal bireylerde misyon alamaz ve bu nitelikteki gerçek ve hükmî şahısları ilgili idari süreçlerde Kurum nezdinde temsil edemez.

Türkiye İstatistik Kurumu ‘Özel bütçeli başka idareler’ kısmına alınıyor.

Çek Kanunu

Karşılıksız çek düzenleme cürmünden mahkum olanların cezalarının infazının durdurulmasına ait evvelki kararda yer alan 24 Mart 2020 tarihi, 30 Nisan 2021 olarak değiştirilmek suretiyle düzenlemeden yararlanacakların kapsamı genişletiliyor. Çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini ödemek için öngörülen mühlet 30 Haziran 2022 olarak belirleniyor.

Engelliler

Erişilebilirliğin sağlanabilmesi için yapılacak yükümlülükler maliyet ve niteliğine nazaran ek mühlet verilebilmesine imkan tanınıyor.

TMSF

Bankalar dahil türlü şirketlerin çözümleme, tasfiye ve idaresi konusunda ihtisas kurumu olması ve tasfiye sürecinin süratli ve faal bir formda yürütülmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Şurası tarafından tasfiyesine karar verilen şirketlerin tasfiye süreci Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yerine getirilecek.

Kooperatifler

Kooperatifler Kanunu kapsamındaki genel konsey toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelenir. Ertelenen genel heyet toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren altı ay içinde yapılabilecek.

Gümrük işçisi

Gümrük çalışanına devletin ekonomik menfaatleri, doğal ve kültürel miras, etraf ve toplum sıhhati ile kamu güvenliğinin korunmasında yüksek hizmetleri görülenler, ilen almakta oldukları aylık fiyatının iki katından beş katına, fevkalâde durumlarda hayatını ortaya koyarak büyük faydalılık gösterenler; fiilen almakta oldukları aylık fiyatlarının altı katından yirmi dört katına kadar parayla ödüllendirilecek. – ANKARA

SON ZELZELELER: Türkiye ve dünyadan son dakika sarsıntılar listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın