“YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA KRİTERLERİ”Nİ ASKIYA ÇIKARDIK…

 “YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA KRİTERLERİ”Nİ ASKIYA ÇIKARDIK…

Yükseköğretim Kurulu’nca eğitim-öğretimin niteliğini yükseltecek faaliyetler çerçevesinde yüksek lisans ve doktora programları açılması için bir çalışma başlatılmıştı. Bu çalışma ile ilgili öneriler ve görüşler alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bilindiği üzere, konuya ilişkin en son karar 08/10/2009 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınmış olup, o tarihten bugüne konuyu geliştirmeye yönelik herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
Yüksek lisans ve doktora programları açma kriterlerine ilişkin karar alırken başta yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları ile tüm akademik camia olmak üzere diğer paydaşların görüş ve önerilerinin alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Aşağıda yer alan “Yüksek Lisans ve Doktora Programları Açma Kriterleri Taslak Çalışmasına” ilişkin görüş ve önerilerinizi 20 Aralık 2014 Cuma gününe kadar bizimle paylaşacağınızı umuyoruz.
YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMI AÇMA KRİTERLERİ (TASLAK ÇALIŞMA)
Yüksek lisans programı açılabilmesi için; Her bir program ayrı olmak üzere; üniversite kadrosunda görev yapmakta olan doktorası veya doçentliği program açılması istenen alandan veya açılması istenen program disiplinlerarası ise o alanla doğrudan ilişkili olmak üzere en az ikisi doçent, toplam üç öğretim üyesinin bulunması,
Doktora programının açılabilmesi için;
İlgili üniversitenin lisans mezunu vermiş, -disiplinlerarası programlar ile özellikli bazı alanlar hariç olmak üzere- yüksek lisans programının mevcut ve mezun vermiş olması,
Her bir program ayrı olmak üzere üniversite kadrosunda görev yapmakta olan doktorası veya doçentliği program açılması istenen alandan ya da açılması istenen program disiplinlerarası ise o alanla doğrudan ilişkili olmak üzere en az biri profesör, ikisi doçent toplam beş öğretim üyesinin veya en az ikisinin profesör olması durumunda toplam 5 öğretim üyesinin bulunması,
Doktora programında danışman öğretim üyelerinin profesör veya doçent unvanına sahip olması, tezli yüksek lisans programında ise doktora mezuniyetinden itibaren en az iki yıl çalışıp, programın açıldığı dönemde öğretim üyesi olması,
Üniversitenin yetkili kurulları tarafından her bir yüksek lisans ve doktora programı için söz konusu programın kredi miktarının yarısını geçmemek kaydıyla çekirdek müfredatın belirlenmesi, personel çekirdek müfredatın dışındaki derslerde seçmeli, seminer, uygulamalı derslere ağırlık verilmiş olması,
Lisansüstü programa öğrenci kaydı yapılırken daha sonra değiştirilebilme imkânı tanınmakla birlikte öğrencilerin çalışacakları danışman öğretim üyelerinin de eş zamanlı belirlenmesi,
Yüksek lisans ve doktorada öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı üst sınırının 12’yi aşmaması kaydıyla, bu sayının üniversite yetkili kurullarınca belirlenmesi,
Üniversite yetkili kurullarınca her yarıyıl yüksek lisans ve doktora programları gözden geçirilerek, asgari öğretim üyesi yeterliliğinden düşen programlara öğrenci alınmaması,
gerekmektedir.
Not: Lisansüstü program açılmasında aranılan alt yapıya ilişkin hususlar Kurulumuz internet sayfasında eğitim-öğretim daire başkanlığı altında yer almaktadır.

Bir önceki yazımız olan Aile Hekimlerinden İş Bırakma Eylemi başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın