ÜLKÜCÜLERİ YÖNETENLERE TEKLİFLER

 ÜLKÜCÜLERİ YÖNETENLERE TEKLİFLER

ÜLKÜCÜLERİ YÖNETENLERE TEKLİFLER

“Zor ama imkansız değil” 1-Milli ve manevi değerlere duyarlılıkları güçlü, Dünya’ya ve olaylara geniş bir bakış açısıyla bakabilen Ülkücü hareketin yetişmiş kadrolarını bir araya getirecek kurumsal yapılanma başlatılmalı. Ülkücü Dünya görüşünü özümsememiş ham kişilerin Dava adına ahkam kesmeleri bu metotla önlenmelidir.

2-Ülkücülerin çözülmesine neden olacak şekilde cahilce hareket eden,Türk Milleti ile Ülkücülerin ilişkisini zedeleyen kötü örnek olan,yüzeysel sığ bir kimlikle hareket ederek temsilde zaafiyet yaratan mankurtlaşmış olan eğitimsiz mensuplarımıza yönelik camia içi eğitim başlatılarak siyasi,sosyal ve ideolojik kültür hamleleri yapılmalıdır

3- İl ve ilçe başkanlıkları, il ve ilçe yöneticileri, Belediye başkan adayları,Belediye meclisi adayları,Milletvekili adayları vs vs gibi alanlarda liyakat ve ehliyet sahibi konusunda uzman olan, Türk Milliyetçiliği ruhuna aşina kişilerle yola çıkılmalıdır.

4- Hüseyin Nihal Atsız’ın Türkçülük heyecanını , Seyit Ahmet Arvasi’nin İslam şuurunu, Alparslan Türkeş’in siyaset tarzını,mücadele azmini,Muhsin Yazıcıoğlu’nun samimiyetini,Erol Güngör’ün sosyolojik disiplinini bir terkip haline getirebilmiş hatipler, propogandistler ve eğitimcilerle Anadolu tekrar sil baştan karış karış gezilmelidir. Suya hasret toprağın suyu emdiği gibi Anadolu insanı da bu gayretlere ve tebliğlere duyarsız kalmayacaktır.

5-Türk Dünyası ve güçlü Türkiye tasavvurumuza dayalı, Türk Milliyetçiliği perspektifine uygun siyasi-tarihi-iktisadi- kültürel-teknolojik ve stratejik programlarla yoğrulan, kısa, orta, uzun vadeli kapsamlı bir gelecek tasavvuru ve yol haritası çizilmeli.

6-Televizyon, İnternet, sosyal Medya vs gibi unsurların ve çevresel faktörlerin etkisinde kalarak egemenlerin arzu ettiği kimliğe dönüşen gençleri kendine güvenen,Türklük şuuru gelişmiş,kompleksiz ve inandığı gibi yaşayan fertler haline getirebilmek için Uzun vadeli çalışmalar yapacak olan Ülkücü Akademi kurulmalıdır

7-Kafkaslarda, Balkanlarda, Uzak Doğuda, Ortadoğuda ki Türkler arasında Dil’de birlik, iş’teİ birlik, Fikir’de birlik anlayışının güçlü bir beklenti haline gelebilmesi için Ülkücülerin bütün Turan Coğrafyasında fikrî, kültürel, sanatsal, sosyal, siyasî, ekonomik ve stratejik yapı taşları hükmünde sayabileceğimiz köprüler kurması şarttır.

8-Toplumu biçimlendiren ve yoğuran en önemli etkenlerden bazıları sanat, edebiyat, spor gibi sosyal muhtevası geniş olan sahalarda kabiliyetli olan Ülkücüler desteklenmeli onların eserlerine sahip çıkılmalıdır. Çünkü tarih yığınların değil, yığınlara yön veren nitelikli insanların etkileriyle doludur.

9-Ülkücülerin yönetiminde en az bir Özel Üniversite, bir Özel Hastahane, Bir spor kulübü olmalı – Kurulmalıdır.

10-Zevk eğlence peşinde koşan gününü gün eden düşüncesizler değil, düşünen, tefekkür eden ve ıstırap çeken insanlar bu toplumun vicdanıdır. Yani mutlu azınlıklar değil, çile ile yoğrulmuş olanlar ma’şer-i vicdanı temsil eder. Alkışa, maddeye, makama veya rahata ram olmuş ruhsuzlar değil,dertli ve fakat mutmain yaşayabilen mütevazi insanı aramak olmalı meselemiz. Adaletsizlikleri ve insanın diğer insanlara yaptığı zalimlikleri sorgulayan, nerede bir susamış veya hakkı yenmiş varsa oraya su ve adalet taşımak isteyen insanlar gerçek insanlığın ve ilahi emirlerin özü olan iyiliğin gizli soyluları dır. Bunun aksi ise, şeklen insan ama ruhen insanlaşamamış mahlukat anlamına gelmektedir.

11-Türk Dünyasından öğrencilerle Türkiye de Ülkücü öğrencilerin her yaz tatilinde karşılıklı olarak birbirleriye tanışıp kaynaşacakları yaz tatili programları yapılmalıdır.

12-Alparslan Türkeş müzesi kurulmalı. Dokuz Işık isimli kitap güncellenerek yeniden bastırılmalı,herkesin okuyacağı şekilde kolaylıklar sağlanmalıdır.

13- En önemlisi camia içinde GÖNÜL SEFERBERLİĞİ başlatılmalı, sudan sebeplerle birbirinden uzaklaşmış herkes aynı sosyal ortamlarda yeniden bir ve beraber olacak şekilde asgari müştereklerde bütünleştirilmelidir.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın