SURİYE’DE YAŞANMIŞLAR ve YAŞANACAKLAR

 SURİYE’DE YAŞANMIŞLAR ve YAŞANACAKLAR

SURİYE’DE YAŞANMIŞLAR ve YAŞANACAKLAR-
Türkiye‘den sağlanan bu birliğin bayrağında Türkler ile Araplar arasındaki kardeşliğe işaret için bayrağın bir yüzünde Arap bayrağı diğer yüzünde ise Türk bayrağı vardı.
ayrıca bayrağın bir yüzünde;
“İnananlar kardeştir..”
ikinci yüzünde ise;
“Kardeşlerinizin arasını düzeltiniz..” ayetleri işlenmişti..
•••••

 

 
● I.Dünya savaşı sonrası Fransız ve İngilizlerin anlaşmasıyla bölgede Şerif Hüseyin’in oğlu Faysal yönetiminde bir “SURİYE” kurulur;
● Fransanın işgalci niyetini anlayan aşiretler Fransaya diker ve işgal kuvvetlerine karşı Türk birliklerden yardım isterler..
Devreye TÜRKMENLER girerek Fransız işgaline karşı Arap birlikleri organize etmek için Türk kumandan isteklerini belirtirler;
● Kumandan, Anadolu’da milli mücadelenin başladığı dönemde; Türkiye’nin yenilmesi halinde Suriye’nin de tam olarak İŞGAL edileceğini anlatır ve durumun önemini kavrayan Arap birlikler ORTAK HAREKET etme kararı alır;
● Türkmenler ve Araplar Kuvay-ı Milliye’ye benzeri Halep merkez olmak üzere Suriye-Filistin Müdafa-i Kuvay-ı OSMANİYE heyeti kurarlar;
● Bu kuvva birlikleri Fransa’ya kayıplar vererek Fransızları geriletip, birliklerini kuzey Suriye’de tutmak zorunda kalan Fransızların Adana’a ve Antep’te İLERLEYİŞLERİNE mani olur;
● Türklerin bölgede ETKİLİ olduğunu gören Fransızlar, Arapların Türklerle olan birliğini YOK ETMEK amacıyla bölgedeki bazı köylere yapılan eşkiyalık hareketlerini Türkmenlerin üzerine atmaya çalıştılar;
● Türkiye‘den sağlanan bu birliğin bayrağında Türkler ile Araplar arasındaki KARDEŞLİĞE işaret için bayrağın bir yüzünde Arap bayrağı diğer yüzünde ise Türk bayrağı vardı.
ayrıca bayrağın bir yüzünde;
“İnananlar kardeştir..”
ikinci yüzünde ise;
“Kardeşlerinizin arasını düzeltiniz..” ayetleri işlenmişti..
Birlik Türk kuvveti olduğunu göstermesi için bir TÜRK BAYRAĞI taşımaktaydı..
● Ayrıca;
Fransızlar Suriye‘yi işgalden sonra Araplara ve Türklere karşı ERMENİLERİ desteklemişlerdir.
Ordu kuvvetlerine Ermenilerden oluşan çeteler almışlar ve Ermeniler de fırsattan istifade ederek, kuzey Suriye‘de Fransızlarla birlikte bölgeyi SİLAHSIZLANDIRMA bahanesiyle her türlü işkenceyi yapmışlardır.
● Yani Türkler bir yanda BAZI ARAP BİRLİKLERLE diğer yandan FRANSIZLARLA ve üçüncü olarak da ERMENİLERLE mücadele etmiştir..
••••

Babil’in Kudüs’ü fethine kadar gitmeye gerek yok.
1000 yıl öncesi de tekerrürden ibaret;
Haçlılar bin yıl önce geldiklerinde müslümanların kapısının kilit tutmamasının sebebi içerideki kahpe Haşşaşilerdi..
Vatikan’a kadar gidip haçlı seferleri davetiyesi vermelerine kadar..
Kılıçarslan’ın Anadolu’da belini kırdığı haçlı kefereleri Kudüs’ü de alınca mücadele genel olarak Antakya, Urfa, Halep, Minbiç, Marre, Şam, Banyas, Guta Ovası Cebel-i Lübnan’da geçmiştir..
Binyıl önce Ermeni prens ve kalelerinin yerinde onların artıkları PYD/PKK Kürtleri oturmaktadır miraslarına.. Haçlıları buyur eden el oğuşturmaları ile aynıları..
Müslümanların cephesinde de değişen birşey yok durum aynı; ihtiraslar, makam-mevki beylik çekişmeleri..
Dini ve zaferleri Allah’a has kılan Nureddin Zengi ile ayağa kalkış; Selahaddin Eyyubi ile diriliş; Baybars’la final lazım..
Bin sene önceki durum da budur..
Tarihin tekerrürü aslında Haçlının sindiremediği yenilgileri hep diri tutup yeniden, yeniden ve yeniden denemesidir..
Ve yine deniyor.. Zafer yakındır biiznillah..

 

 

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın