Salgın, ergenlerde ciddi psikolojik dalgalanmalara yol açabilir

 Salgın, ergenlerde ciddi psikolojik dalgalanmalara yol açabilir

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Yöneticiliği, Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan karantina periyotlarının bir sonucu olarak ergenlerde oluşan anksiyete, panik ve telaş üzere ruh sıhhati sıkıntılarında artış olabileceğine dikkati çekti.

Abdi İbrahim Otsuka (AİO) Medikal Yöneticiliği’nden yapılan açıklamaya nazaran, bulaşıcı hastalıklar yalnızca bireylerin fizikî sıhhatini etkilemekle kalmayıp, birebir vakitte nüfusun ruhsal sıhhatini olumsuz etkiliyor. Kovid-19 salgınında zarurî mesken izolasyonu aile içinde ilgilerin gerilmesine ve olumsuz sonuçların oluşmasına neden oluyor. Konutta kalmak ergenleri toplumsal açıdan zorlarken, saldırgan, yıkıcı dürtülerle baş başa kalmalarına sebep oluyor.

Salgın öncesinde ve sırasında üniversite öğrencileriyle yapılan bir araştırmanın sonuçları, genç nüfusta görülen anksiyete ve depresyon oranlarının son bir yılda yüzde 30’lardan yüzde 60’lara yaklaşık iki kat artığını gösterdi.

Karantina ergenlerin ruh sıhhatini olumsuz etkileyebilir

Açıklamada, Kovid-19 salgını ve tam kapanmanın, ergenlerin ruh sıhhati üzerinde olumsuz bir tesire sahip olduğuna dikkat çekilirken ergenlerin ruhsal açıdan tam kapanma periyotlarını sağlıklı atlatabilmeleri için psikiyatrik dayanağa gereksinim duyabilecekleri ihtarında bulunuldu. Bu nedenle kapanma devirlerinde sıhhat sisteminin bu takviyesi vermek üzere yapılandırılması gerektiğine işaret edildi.

AİO Medikal Yöneticiliği, salgın periyodunda ergen psikiyatrik bozukluklarının araştırılmasının gerekliliğine Kaliforniya Üniversitesi’nde yapılan araştırma sonuçlarıyla gösteriyor.

Araştırma gençlerin salgından sanıldığından çok daha fazla etkilendiğini ortaya koyuyor. Kar hedefi gütmeyen FAIR Health tarafından yapılan çalışmada, incelenen 13-18 ve 19-22 iki farklı yaş kümesinde, pandemi devrinde 2019 yılı ile kıyaslandığında gençlerde ruhsal dayanak almak için yapılan müracaatlarda önemli artış gözlemlendiği belirtiliyor. Ruhsal takviye müracaatları ile birlikte 2020 yılında dünyada olduğu üzere Türkiye’de de salgının tesiriyle antidepresan kullanımının arttığına işaret eden AİO Medikal Yöneticiliği, antidepresan satışlarının son bir yılda Türkiye’de yüzde 9,6 yükseliş kaydettiğine dikkati çekiyor.

Ergenlik devrinde birçok duygusal ve fizikî değişiklik devam etmekte olduğu için, salgın hastalık ve zarurî olarak konutta kalmanın birçok probleme neden olabileceği vurgulanan açıklamada, salgın devrinde ergen davranışlarında yaşanabilecek değişiklikler hakkında şu bilgilere yer verildi:

“Bazı ergenler bu türlü bir sorun olduğunu büsbütün inkar edebilirler ve hayatlarında hiçbir değişiklik yapmayı kabul etmeyebilirler. Bilimsel çalışmalar, ergenlerde pandemi devrinde somatik yakınmaların arttığını, fizikî aktivitenin azaldığını, yalnızlık hissini, depresyonu, dert belirtilerini ve unsur kullanımında artış olduğunu, ekran başında kalma müddetlerinin uzadığını ve üretkenliğin düştüğünü gösteriyor. Uzaktan eğitim ve daha az hareket etme nedeniyle bozulan uyku sistemi de bu sürecin daha güç geçmesine neden olabiliyor. Bilhassa anksiyete ve depresyona eğilimleri de varsa, uykusuzluk çok önemli bir sorun olabiliyor. Belirsizliğin hakim olduğu salgın hastalık sürecinde, ergenler en çok kendilerinin ve yakınlarının hastalanmasından ve vefatından telaş duyuyor.”

Ruh sıhhati dayanağı için sıhhat sistemi uyarlamaları gerekli

Salgın sürecinde şahısları ruhsal açıdan daha savunmasız bırakan bir başka değerli etkenin ayrımcılık ve damgalama konusu olduğu belirtilen açıklamada, kendilerinde, aile üyelerinde yahut tanıdıklarında Kovid-19 olumlu çıkanların, sıhhat çalışanlarına benzeri biçimde daha fazla ayrımcılığa yahut damgalanmaya maruz kaldığı görüldüğüne dikkati çekiliyor.

AİO Medikal Yöneticiliği, Kovid-19 salgını ve izolasyon sürecindeki ruhsal sıkıntılar ile baş etmek için genel sıhhat siyasetleri doğrultusunda uygulanabilecek kimi stratejilerin de belirlenmesini kıymetli görüyor. Açıklamaya nazaran, ruhsal problemler ile baş etmekte uygulanabilecek stratejiler şöyle: “Bilgi kaynaklarının doğruluğu ve bu kaynaklara erişimin sağlanması, şahısların toplumsal takviyesinin artırılıp zenginleştirilmesi, hastalığa dair damgalama ve ayrımcılık meselelerinin önüne geçilmesi, inançlı şartlar altında günlük aktivite ve işlerin devamlılığının sağlanması ve erişilebilir ruhsal dayanak kaynaklarının bulunması”

Toplumda ve ailede ergenlerin çocuklar kadar dayanağa gereksinim duymadığı yanılgısı görülebildiği belirtilen açıklamada, “Ergenlerde bilişsel gelişim marifetleri incelendiğinde, ergenlerin ben-merkezci oldukları ve yenilmez olduklarını düşünmeleri, ergenlerin daha fazla risk alma davranışı göstermesine neden oluyor. On-on sekiz yaş ortası ergenlerle yapılan araştırmalara nazaran, ergenin özerklik arayışı içinde olmakla birlikte ailesi ile bağlılığını sürdürmek istediğini; bilhassa güvenlik ve sıhhat mevzularında ebeveyn otoritesini kabul etme eğilimini gösterdiğini ortaya koyuyor.” sözlerine yer verildi.

Açıklamada salgın periyodunda ergenlerle kurulan irtibatta durumun ehemmiyeti ve ciddiyetinin vurgulanması belirtilirken ergenlerin akran ilgilerini sağlıklı bir formda devam ettirmesi için gerekli şartların sağlanmasına da dikkati çekildi Salgında teknolojik araçlarla toplumsal ilgilerin devam ettirilmesinin ergenler için büyük ehemmiyet kazandığı vurgulanırken, ebeveynlerin de bu bahiste denetimli bir formda ve biraz daha anlayışlı davranmasının yararlı olacağına işaret edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın