Kuşluk namazı nedir, ne zaman kılınır? Kuşluk (Duha) namazı kılınışı

 Kuşluk namazı nedir, ne zaman kılınır? Kuşluk (Duha) namazı kılınışı

Peygamber Efendimiz’in (SAV) tavsiyesi olan Kuşluk (Duha) namazı pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Kuşluk saati, güneş doğduktan yaklaşık iki saat sonraki zaman dilimi olarak biliniyor. Peki, Kuşluk namazı nedir, ne zaman kılınır? İşte, videolu Kuşluk (Duha) namazı kılınışı…

Pek çok Hadis-i Şerif’te geçen ve kılan kişiye büyük sevaplar kazandıran Kuşluk namazı nedir ve ne zaman kılınır? Soruları son zamanlarda en çok merak edilen konular arasına girdi. Haberimizde Kuşluk (Duha) namazı ile ilgili merak edilenleri ve videolu Kuşluk (Duha) namazı kılınışını bir araya getirdik…

CENNETTE KÖŞK KAZANDIRAN NAMAZ: KUŞLUK (DUHÂ) NAMAZI

Duhâ vakti güneşin doğuşundan yaklaşık iki saat sonra giren zamana denir. Bu zaman güneşin batıya meyletmesinden az öncesine kadar devam eder. Bu zamana Türkçede kuşluk vakti denir.

Kuşluk namazı bazı hadislerde geçmektedir. Taberânî, Mu’cemü’l-Kebîr adlı eserinde Ebu’d-Derdâ yoluyla Peygamber Efendimizin (s.a.s.) şöyle dediğini naklediyor:

“Kim iki rekât duhâ namazı kılarsa o kimse gafil kimselerden olmaz. Kim duhâ namazını dört rekât kılarsa Allah’a ibadet eden kimselerden olur. Kim bu namazı altı rekât kılarsa o gün ona duhâ namazı olarak kâfi gelir. Kim yine bu namazı sekiz rekât kılarsa, Allah o kimseyi kendisine itaat eden kimselerden kabul eder. Ve kim ki bu duhâ namazını on iki rekât kılarsa Allah ona cennette bir köşk yapar. ” (et-Tahtavî: 321; Tirmizî, Vitr: 15)

Bundan başka duhâ namazı konusunda Ümmü Hâni’den “Resûlullah (s.a.v.) Mekke’nin fethi gününde sekiz rekât namaz kıldı. Bu namaz duhâ namazıydı” hadisi rivayet edilmiştir.

KUŞLUK (DUHÂ) NAMAZI KILINIŞI

Ebu Hüreyre (r.a.) ise konuyla ilgili şöyle demiştir:

“Dostum Resûlullah (s.a.v.) bana üç şeyi tavsiye etti; onları ölünceye kadar bırakmam: Her aydan üç gün oruç tutmak, duhâ (kuşluk) namazı kılmak, vitir namazı kılıp da uyumak.” (Tecrid-i Sarih Tercümesi, IV, 151)

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) her hâlini gören ve bilen Hz. Âişe Validemiz (r.a.) ise, “Resûlullah (s.a.v.) duhâ namazını dört rekât kılar ve dilediği kadar da artırırdı” şeklinde hadis rivayet etmiştir.

Kuşluk namazını dört rekât ve daha fazla kılmak müstehaptır. Bu namaz on iki rekâta kadar kılınabilir. Ayrıca “En azı iki rekât, en fazlası on iki rekât, ortası ve en faziletli olanı sekiz rekâttır” diyen âlimler de vardır.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın