Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (1)

 Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (1)

İktisada ait düzenlemeler içeren Kimi Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Şurasında kabul edilerek maddeleşti.

Kanuna nazaran, güvenlik korucularının aylık fiyatlarının, minimum fiyatın altına düşmesi halinde ortadaki fark tazminat olarak ödenecek.

Diş protez laboratuvarlarında, diş protez teknisyenleri ve diş protez teknikerlerine ilişkin iş ve süreçlerde yardımcı olmak üzere 31 Aralık 2011 ile 23 Kasım 2015 ortasında Sıhhat ve Ulusal Eğitim Bakanlıkları ortasında düzenlenmiş olan protokol kapsamında eğitim almış olan şahıslar, yardımcı işçi olarak çalışabilecek.

Kambiyo mevzuatı uyarınca faaliyet gösterecek firmalara, faaliyet müsaadesi yahut yetki evrakı verilmesi basamağında hem iştirakçilerin mali gücünün tespiti hem de piyasaya girişlerin denetimi emeliyle Hazine ve Maliye Bakanlığına fiyat alma yetkisi verilecek.

Fabrikalarda kullanılan oksijen, azot ve argon muhtaçlığını karşılayacak hava ayrıştırma tesislerinin ormanlık alanlarda kurulabilmesine müsaade verme yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığında olacak.

2020’de meydana gelen sarsıntılarda, binaları ziyan gören vatandaşlar için devletin konut kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülükleri ile ilgili yapılacak iş ve süreçlerde muhtemel mağduriyetlerin giderilerek hak kayıplarının kelam konusu olmaması, afetzedelere eşit ölçüde yardım eli uzatılabilmesi ve uygulama birliği sağlanması hedefiyle düzenleme yapılacak.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Kurumunda tabip ve eczacı olarak çalışanlara, döner sermayeden ek ödeme yapılacak.

Sıhhat Bakanlığının, götürü bedel üzerinden sıhhat hizmeti sunmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapmasına imkan veren ve mühleti sona eren protokol, daimi düzenlemeye dönüştürülecek.

Üniversitelerin ortak oldukları kooperatiflerde üye hakkı kaldırılıyor

Düzenlemeyle Kooperatifler Kanunu’nun, üniversitelerin ortak oldukları kooperatiflerin idare şuralarında üye bulundurabilme haklarını düzenleyen unsuru yürürlükten kaldırılacak. Böylelikle kooperatiflerde üniversitelere yönelik bu özel uygulamadan vazgeçilerek üniversiteler dahil her ortağın idareye seçilme açısından eşit olması amaçlanıyor.

İmar ve Gecekondu Mevzuatına Ters Yapılara Uygulanacak Kimi Süreçler ve İmar Kanununun Bir Unsurunun Değiştirilmesi Hakkında Kanunun kapsamında yapılan uygulamalarda; genel hizmet alanları için yapılan her türlü terk ve kesintinin, parselasyon planındaki düzenleme paydaşlık hissesi kesintisinden az olması durumunda, evvelki terk ve kesintilerin oranını parselasyon planındaki düzenleme iştirak hissesi oranına tamamlayan fark kadar düzenleme paydaşlık hissesi kesintisi yapılabilecek. Yapılan bu kesinti, tamamlayıcı mahiyette olacak, yinelenmiş uygulama olarak değerlendirilmeyecek. Lakin toplam kesinti oranı her halükarda yüzde 45’i geçemeyecek.

Terörle uğraşın aktif bir halde sürdürülmesi maksadıyla gözaltı müddetlerinin, birtakım hatalarla ilgili olarak tekrar düzenlenmesine ve ek gözaltı mühletleri getirilmesine ait kararların uygulaması 31 Temmuz 2021’den itibaren 1 yıl uzatılacak.mayacak ve bu nitelikteki gerçek ve hükmî bireyleri kanunun uygulanmasıyla ilgili idari süreçlerde Kurum nezdinde temsil edemeyecek.

Rekabet Şurası Lideri ve üyeleri, üyeliklerinin sona ermesinden itibaren iki yıl mühletle, vazifeden ayrıldıkları tarihten evvelki iki yıl içinde kanun kapsamındaki soruşturmaların konusu bölümlerde faaliyet gösteren hukukî şahıslarda vazife alamayacak ve bu nitelikteki gerçek ve hukuksal şahısları kanunun uygulanmasıyla ilgili idari süreçlerde Rekabet Kurumu nezdinde temsil edemeyecek.

Vazifeden ayrıldıkları tarihten evvelki iki yıl içinde soruşturmada raportör olarak görevlendirilen meslek çalışanı ile bu mühlet içinde soruşturmayı yürüten çalışanın nezaretinden sorumlu daire lideri ve ilgili daire lider yardımcısı ile lider yardımcısı, Rekabet Kurumundan ayrılmalarından itibaren iki yıl mühletle, ilgili soruşturmaların konusu olan kesimlerde faaliyet gösteren hükmî bireylerde vazife alamayacak.

Ticaret siyaseti tedbirlerinden kaçınmak için kendi beyanlarıyla eşyanın gümrük değerini artırmalarını müteakiben ödenmiş yahut tahakkuk ettirilmiş vergilerin geri verilmesi yahut kaldırılması önlenerek, dünya piyasa fiyatlarından daha düşük fiyatlardan ithal edilen eşyaların nezaret uygulaması kapsamında izlenmesi ve ticaret siyaseti tedbirlerinin etkisizleştirilmesinin önüne geçilmesi sağlanacak.

(Sürecek)

SON SARSINTILAR: Türkiye ve dünyadan son dakika zelzeleler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın