Bitlis Dere Üstü Projesi ile İlgili Basın Açıklaması

 Bitlis Dere Üstü Projesi ile İlgili Basın Açıklaması

BİTLİS VALİLİĞİ

(Etraf ve Şehircilik Vilayet Müdürlüğü)

Son vakitlerde İlimiz Merkez Dere Üstü Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili yazılı ve görsel basında yer alan birtakım haberler ile esnaftan bir kısmın basın bildirilerinde lisana getirilen eksik, kusurlu ve yanlış sözleri üzülerek duymakta ve izlemekteyiz.

Kelam konusu proje kapsamında, birçok mühendislik hizmeti almadan, dere üstüne yahut dere taşkın hududu içine inşa edilmiş, temeli dahi bulunmayan yapılarla birlikte “tarihi mescitler ile tescilli öteki tarihi yapıların da proje kapsamında yıkılacağı” hatta proje kapsamında olmadığı halde “Kazım Paşa İlkokulu’nun dahi yıkılacağı argüman edilmektedir.

Belirlenen alan içerisinde kalan tarihi bedeli yüksek mescitler ile tescilli öteki yapıların daha evvel korunduğu ve tarihi dokusuna uygun bir halde restore edilerek kullanıma açıldığı bilinmesine karşın bu yapıların da yıkılacağının argümanı gerçeği yansıtmamaktadır.

Keza; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 9 uncu hususunun üçüncü fıkrasında; “5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamındaki alanlarda uygulamada bulunulması halinde Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşü doğrultusunda süreç yapılacağı” tarafında açık karar olmasına rağmen, proje kapsamında tarihi yapıların yıkılacağı savlarının gerçeği yansıtmadığı aşikardır.

Bu durum; aşikâr çevrelerce, palavra ve yanlış bilgilerle kamuoyunu etkileyerek, vilayetimizin geleceği için vazgeçilmez olan Dere Üstü Kentsel Dönüşüm Projesinin engellenmesine yönelik taammüden gerçekleştirildiğini göstermektedir.

Bu nedenle, çalışmalarına devam edilen “Dere Üstü Kentsel Dönüşüm Projesi” hakkında kamuoyunun ve Bitlis halkımızın yanlışsız bilgilendirilmesi muhtaçlığı hasıl olmuştur.

Buna nazaran;

Kazım Paşa İlkokulu, Merkez Dere Üstü Kentsel Dönüşüm Projesi içerisinde olmayıp, bu proje kapsamında kelam konusu okul binasına rastgele bir süreç yapılmayacaktır. Proje kapsamında tescilli hiçbir cami yahut tarihi yapı yıkılmayacaktır. Alan içerisinde, hali hazırda binaların altında kaybolmuş (köprü, kale surları gibi) tarihi ve kültürel varlıklarımız, proje kapsamında ortaya çıkarılarak gelecek kuşaklara aktarılacaktır. Alan içerisinde yer alan yapıların tahliye ve yıkım işlerinden sonra, dere ıslahı ile bir arada kelam konusu alanda halkımızın gezip dolaşacağı, dinleneceği, aileleri ile birlikte vakit geçireceği alanlar oluşturularak, ortaya çıkarılacak tarihi ve kültürel yapılar ile birlikte alanın turizm merkezi haline getirilmesi sağlanacaktır. Bu kapsamda; dönüşüm uygulamalarına başlanılabilmesi için, 6306 sayılı Kanun’un 6/A hususunun birinci ve üçüncü fıkraları gereği riskli alan içerisinde kalan yapıların, 30 Haziran 2021 tarihine kadar tahliye edilmesi gerekmektedir. Bu mühlet sonunda, taşınmazın tahliye edilmiş yahut edilmemiş olmasına bakılmaksızın elektrik, su, doğalgaz ve irtibat irtibatları kesilerek, yapılara giriş çıkışlar engellenecektir.

Kamuoyunun bilgisine kıymetle sunulur.

BİTLİS VALİLİĞİ

Kaynak: Habermetre

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın