Başkan Yalçın: “Yükseköğretimde Değişim ve Dönüşüm Beklentileri” başlıklı raporu açıkladı

 Başkan Yalçın: “Yükseköğretimde Değişim ve Dönüşüm Beklentileri” başlıklı raporu açıkladı

Lider Yalçın: “Yükseköğretimde Değişim ve Dönüşüm Beklentileri” başlıklı raporu açıkladı

ANKARA – Eğitim-Bir-Sen Genel Lideri Ali Yalçın, “Yükseköğretimde hedeflenen düzeye ulaşılması, idari işçinin talep ve gereksinimlerine karşılık verilmesiyle orantılıdır” dedi.

Lider Yalçın, “Yükseköğretimde Değişim ve Dönüşüm Beklentileri” başlıklı raporu paylaştı. Lider Yalçın, yükseköğretimde nasıl bir ıslahat olmalı sorusuna getirilen teklifleri açıkladı.

Lider Yalçın, yaptığı açıklamada, “Türkiye’yi dünya standartlarında temsil edecek, muhtaçlık duyduğu bilgiyi üretebilecek, nitelikli beşeri sermayeyi yetiştirebilecek yükseköğretim kurumlarının varlığı, yükseköğretimin örgütlenmesini ve işleyişini yine ele alıp, yükseköğretim çalışanlarının meselelerine ve gereksinimlerine tahlil üretecek kapsamlı bir yapısal ıslahat ile lakin mümkün olacaktır. Onun için bu manadaki, ıslahat muhtaçlığını betimlediğimiz bu çalışma son derece önemlidir” diye konuştu.

Global eğilimlerin dikkate alınması gerektiğini belirten Lider Yalçın, “Yükseköğretim kurumlarının idaresinde yetkilerin tek bir makamda toplanıyor oluşunu ve her tipten yetkinin keyfi kullanımını önleyecek karar sistemlerine katılımcılığı yükseltilmemiş oluşu büyük bir sorundur” halinde konuştu.

Üniversitelerin idaresindeki sistemsel yanılgıların ortadan kaldırılmasının öncelikleri ortasında olduğunu bildiren Lider Yalçın, “Araştırmacı ve öğretim üyesi yetiştirme sisteminin ana sınırlarını yükseköğretim siyasetleri doğrultusunda düzenleyecek, yükseköğretim çalışanlarının her türlü karar sisteminde kelam hakkı alabileceği bir kontrol sistemi kaçınılmaz olarak önümüzde duruyor. Yükseköğretimin merkezi örgütlenmesi ve yükseköğretim üst kuruluşu modeli olarak, üniversitelerin misyon ve gaye belirleme süreçlerini izleyecek ve program tekliflerini ülke gereksinimleri açısından kıymetlendirecek, tekliflerde bulunacak, yükseköğretim kalitesinin artırılmasına odaklanacak, öbür yandan da idari süreçler ve işçi idaresinde uygulama birliğinin sağlanması, eşitlik ve adalet hissinin yükselmesini temin edecek bir üst yapı biçiminde konumlanmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Lider Yalçın, Türkiye’deki üniversitelerin kalitesinin artırılması için araştırmacı sayısının ve öğretim üyesi sayısının artırılması gerektiğini söz ederek, “Yükseköğretimin gelecek gayelerini gerçekleştirebilmesi için sürdürülebilir finans kaynaklarına gereksinimi vardır. Bu kaynakların bulunabilmesi için yasal düzenlemeler de dahil olmak üzere gerekli altyapı çalışmaları yapılmalıdır. Akademik Teşvik Yönetmeliği yine ele alınmalı, her türlü akademik faaliyet, üniversitede gerçekleştirilen her türlü faaliyet ile bunlara yardımcı faaliyetler de teşvike temel puanlamaya dahil edilmelidir” açıklamalarında bulundu.

2547 sayılı Kanun’un 33/a ve 50/d hususu kapsamında çalışan araştırma görevlilerin de iş garantisine kavuşturulması gerektiğini söyleyen Lider Yalçın şunları kaydetti:

“Doktora eğitimini tamamlayanlar hekim öğretim üyesi, doçent unvanını alanlar doçentlik takımlarına atanmalıdır. Doçentlik unvanını almasına karşın doçent takımlarına atanamayanlara ‘kadrolu doçentler’ için öngörülen ek gösterge oranları uygulanmalı, takım ihdası yapılmalıdır. Yükseköğretimde hedeflenen düzeye ulaşılması, idari işçinin talep ve gereksinimlerine yanıt verilmesiyle orantılıdır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın