Son Dakika
20 Ocak 2018 Cumartesi
16 Nisan 2016 Cumartesi, 20:54
Orhan Kılıçoğlu
Orhan Kılıçoğlu .@ulkucutavir.com Tüm Yazılar

Ey Tayyübin kavmi!

Ey Tayyübin kavmi!
Lût kavmi, hangi yüz kızartıcı suçtan dolayı helâk edilmişlerdi?
Söz geçmişin helâk olan kavimlerinden açılmışken, kısa kısa notlar halinde açıklamaya çalıştığım aşağıdaki durumlarına bir göz atalım mı? Okumanızı tavsiye ederim.

”Tayyübin kavmi” tabirini kullanmamda ki sebep;
Son 14 yıl içinde böyle bir kavim! türedi ve bu kavmin pek yakında azgınlıkları, dünyaperestlikleri, şımarıklıkları yüzünden helâk olacağı ve beraberlerinde diğer günahkârların da helâk olmalarına vesile olacakları içindir.

Tarihe baktığımızda, Hz. Nuh / Hz. Hud / Hz. Salih / Hz. Lut gibi peygamberlerin kavimlerinin çeşitli şekillerde helâk edildiklerini görürüz.

Dünkü kavimler, Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. Salih ve Hz. Lut’a isyan edip tâbi olmadıkları için helâk edilirlerken, ”Tayyübin Kavmi” ise, Tayyüb’e tâbi olup, Hakk’a, hukuka, adâlete sırtlarını dönerek, doymak bilmez bir mideyle dünyaya meylettikleri için helâk edileceklerdir.

Görüldüğü üzere ”LÛTİLİK” baş göstermiş ve 45 çocuğa tecâvüz edildiği halde, ”TAYYÜBİN KAVMİ” nden en ufak bir tepki yükselmediği gibi, bir de tecâvüzcülerin önlerine yatılarak (koruyucu duvar olunarak) savunulmaktadır.

Buradan TAYYÜBİN KAVMİNE soruyorum;

Ey Tayyübin kavmi!
Lût kavmi, hangi yüz kızartıcı suçtan dolayı helâk edilmişlerdi?
Söz geçmişin helâk olan kavimlerinden açılmışken, kısa kısa notlar halinde açıklamaya çalıştığım aşağıdaki durumlarına bir göz atalım mı? Okumanızı tavsiye ederim.

Hz. NUH’UN KAVMİ

İlk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem’den başlamak üzere çoğalan insanlar bir zaman sonra Hakk’a sırtlarını dönerek putlara tapmaya başlamışlardır. Bunun üzerine Allah insanlara Hz. Nuh’u peygamber olarak göndermiş lâkin insanlar O’nu da dinlememişler, dinlemedikleri gibi de dalga geçmişler.
Hz. Nuh, kavminin iman etmeyeceğini anlayınca onların helâk olmalarını arzulamıştır.
Bu arzusu karşısında Allah Hz. Nuh’a bir gemi yapmasını emretmiş ve bu gemiye inananları ve her cins hayvandan birer çift almasını söylemiştir.
Sonra büyük bir tufan koparak dünya sulara altında kalmıştır. İman etmeyenlerin tamamı boğulmuşlar ve helak olmuşlardır.
Nuh kavminin helak edilmesinin nedeni Kur’ân’da şöyle anlatılmaktadır: ..
“Andolsun, biz Nûh’u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da dokuz yüz elli yıl onların arasında kaldı. Neticede onlar zulümlerini sürdürürlerken tûfan kendilerini yakalayıverdi” (Ankebut, 29/14).

AD KAVMİ

Yemen bölgesinde yaşamakta olan Ad kavmine Yüce Allah peygamber olarak Hud Aleyhisselam’ı göndermiştir. Ad kavmi, bir çok nimetlere nail olmuş, görkemli binalar inşa etmişlerdi. Şirk ve küfürde israr eden kavme Hud (a.s.), mucizeler göstermiş ve onları Allah’ın birliğine inanmaya çağırmıştır. Ancak ona kulak vermemeleri ve şirkte devam etmeleri sebebiyle şiddetli bir rüzgar ile helak olmuşlardır.[11]
Ad kavmi, Allah’ın verdiği nimetlere nankörlük etmeleri ve peygamberi yalanlamaları, inkar ve isyanları sebebiyle helâk edilmişlerdir.

SEMUD KAVMİ

Ad kavminin helakinden sonra Hicr bölgesinde Semud kavmi yaşamıştır. Semud kavmi pek çok nimete nail olmuş, dağları ve taşları oyarak muhkem evler inşa etmişler, yazlık ve kışlık konaklar yapmışlardır. Bolluk ve refah içerisinde yaşamışlar, uzun ömürlü bir hayat sürmüşlerdir. Zamanla Hak yoldan sapmışlar, şirke düşmüşlerdi. Yüce Allah onlara Salih Aleyhisselam’ı peygamber olarak gönderdi. Salih (a.s.), onları Allah’a imana, ibadete ve itaate çağırdı. Mucizeler gösterdi, öğütler verdi. Ancak kavmi onu dinlemediği gibi yalanladı. Kendilerine mucize olarak verilen ve sakın dokunmayın denilen dişi deveyi öldürdüler. Bunun üzerine Salih (a.s.) ve iman edenler dışında Semud kavmi şiddetli bir gök gürültüsüyle helak edildiler.[12]

LUT KAVMİ

Lut Aleyhisselam, Filistin muhitinde bulunan Sedom kavmine peygamber gönderilmiştir. Bu kavim, hak yoldan sapmış, inkâr ve isyana dalmış bir kavimdi. Kadınları bırakıp erkeklere yönelmişler, homoseksüellik yapmaya başlamışlardı. Lut (a.s.) kavmini doğru yola davet etti. Kendilerine yapılan daveti kabul etmemeleri üzerine helake edildiler.[13]

FİRAVUN VE ONA TABİ OLANLAR

Kur’ân-ı Kerim’de helak edildiği bildirilen diğer bir kavim ise Firavun ve ona tabi olanlardır.
Eski Mısır krallarına verilen genel bir isim olan Firavunlar, İsrail oğullarını esir gibi çok ağır işlerde çalıştırmışlardır. Bir yanda firavunların diğer yanda Mısır’ın yerlisi putperest Kıptilerin kendilerine yükledikleri ağır işlerden bıkan İsrail oğulları eski ata yurtları Kenan diyarına gitmek istiyorlardı. Ancak Firavundan kurtulup bir türlü buna nail olamıyorlardı. Firavun’a bir kahin, İsrail oğullarından bir çocuğun doğarak saltanatını yıkacağını söyleyince, Firavun, İsrail oğullarından doğan erkek çocuklarını öldürmeye başlamış, böyle bir zamanda Musa (a.s.) dünyaya gelmişti.
Kur’ân’a göre;
Hz. Musa, mucizevi şekilde Firavun’un elinden kurtulmuş hatta onun sarayında annesinin kucağında büyümüş, Firavunu ve Kıptileri tevhit inancına çağırmış, ancak imana gelmeyen Firavun ilahlık taslamış, neticede askerleriyle birlikte denizde helak edilmiştir.

SON SÖZ:
Dünkü kavimler, Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. Salih ve Hz. Lut’a isyan edip tâbi olmadıkları için helâk edilirlerken, ”Tayyübin Kavmi” ise, Tayyüb’e tâbi olup, Hakk’a, hukuka, adâlete sırtlarını döndünüp, doymak bilmez bir mideyle dünyaya meylettikleri için helâk edileceklerdir.

16 Nisan 2016

ORHAN KILIÇOĞLU

Bir önceki yazımız olan Özledim SENİ REİS başlıklı makalemizde Özlüyorum SENİ REİS hakkında bilgiler verilmektedir.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz